Lokomotiva IMM 100.01 TD

ZÁVĚSNÁ LOKOMOTIVA IMM 100.01 TD  je trakční prostředek určený na přepravu  vlakové soupravy  po  jednokolejnicové závěsné  dráze profilu I (I 155) schváleného typu v horizontální rovině a úklonech do stoupání ev. klesání 25°.

Veškeré sestavy a díly uvedené lokomotivy jsou konstruovány tak, aby splňovaly bezpečnostní požadavky na konstrukci pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu / dle ČSN EN 50014 a ČSN EN 1834-2 / skupina I kategorie M2.

Celé zařízení splňuje ergonomické i hygienické požadavky na zařízení pracující v podzemních dílech.

Lokomotiva IMM 100.01 TD je provedena jako několikadílná. Je tvořena motorovou částí, dvěma samostatnými kabinami a případnými samostatnými hnacími jednotkami spojenými navzájem táhly. Vlakovou soupravu je možno k lokomotivě připojit z jedné nebo druhé strany spojovacím táhlem. Mezi kabinu, která není opatřena brzdou, a motorovou část je možno vřadit vlakovou soupravu o maximální délce 15 m.


Katalog IMM 100.1 TD

Katalog závěsné důlní lokomotivy IMM 100.1 TD CZ ke stažení níže

IMM 100.1 TD.pdf (3,47Mb)

lokomotiva

Pro více informací kontaktujte p. Šímu

phone +420 603 163 289
local_post_office sima@stavus.cz