Důlní technika

Závěsná důlní technika je stroj, který slouží jako tažné zařízení pro přepravu nákladu nebo osob v hlubinných dolech, zejména v dolech, kde je nebezpečí výbuchu metanu. Lokomotiva jezdí po závěsné dráze, která je tvořena ocelovým profilem I 155. Lokomotiva umí projíždět vertikálními zatáčkami o poloměru 16 metrů a horizontálními zatáčkami o poloměru 8 metrů. Závěsnou dráhu je možné větvit nebo spojovat pomocí výhybek. Výhybky jsou většinou mechanické a jejich ovládání provádí řidič lokomotivy. Maximální tažná síla je závislá na parametrech závěsné dráhy. Lokomotiva typu IMM 80 TD je schopna při 4 hnacích jednotkách vyvinout tažnou sílu 84 kN. Lokomotiva typu IMM 120 TD je schopna vyvinout tažnou sílu až 110 kN. Základní vlastnost lokomotivy je schopnost jízdy v úklonu. Lokomotiva může běžně pracovat do úklonu 25º. Maximální úklon, který je omezen konstrukcí lokomotivy, je 33º. Úklon trati a tažná síla omezuje maximální přepravované hmotnosti břemen. Maximální hmotnost přepravovaného nákladu je tedy závislá na počtu hnacích jednotek a úklonu trati.

Na počtu hnacích jednotek, které jsou připojeny k hlavnímu čerpadlu, závisí i rychlost lokomotivy. Maximální rychlost lokomotivy je omezena báňskými předpisy 2,1 m/s. Zapojením většího počtu hnacích jednotek dojde tedy k zvýšení hnací síly, ale ke snížení rychlosti. Rychlost soupravy je omezována i hmotností nákladu a úklonem, věkem je přepravována.

Například: 4 hnací jednotky – 10 352 kg, 3 hnací jednotky – 8 325 kg.

Tyto vlastnosti tvoří rozdíl mezi lokomotivou typu IMM 80 TD a IMM 120 TD. Tyto lokomotivy se nejen od sebe odlišují dle velikostí chladící jednotky zavěšené pod samostatnou hnací jednotkou, ale i dle výkonu. Lokomotiva IMM 80 TD má motor o výkonu 60 kW a lokomotiva IMM 120 TD má výkon motoru 90kW. Výkon motoru ovlivňuje všechny základní parametry důlní lokomotivy.

Například: S lokomotivou IMM 120 je možné přepravovat náklady i o hmotnosti 30 tun do úklonu 25º.

Lokomotiva se skládá z několika základních komponentů. Každá lokomotiva má dvě řídící kabiny, z níž jedna má na nosném vozíku parkovací a havarijní brzdu. Z motorové části se dvěma hnacími jednotkami a chladícím agregátem. Základní součástí důlní lokomotivy je dieselový motor, který společně s hlavním hydraulickým čerpadlem tvoří hydrostatický převod energie do hydromotoru hnacích jednotek. Motor a všechny hlavní součástky jsou upravovány tak, aby lokomotiva mohla pracovat v prostředí s nebezpečí výbuchu metanu.

Pro více informací kontaktujte p. Šímu

phone +420 603 163 289
local_post_office sima@stavus.cz